Važni datumi PDF Ispis E-mail
Predaja sažetaka radova 30. travnja 2017.
Obavijest o prihvaćanju sažetka 15. svibnja 2017.
Predaja cjelokupnog rada (okvirno 5.000 riječi) 30. lipnja 2017.
Obavijest o prihvaćanju cjelokupnog rada 15. srpnja 2017.
Rok za uplatu kotizacije (rane prijave) 1. listopada 2017.
Rok za predaju postera 1. listopada 2017.

Rok za predaju izjave o autorstvu i originalnosti rada

1. listopada 2017.
ICEL7 Konferencija 26. listopada 2017.