Važni datumi PDF Ispis E-mail

Predaja sažetaka radova (do 300 riječi): 1. lipnja 2018.

Obavijest o prihvaćanju sažetka: 5. lipnja 2018.

Predaja cjelokupnog rada (okvirno 5000 riječi): 31. kolovoza 2018.

Obavijest o prihvaćanju cjelokupnog rada: 15. rujna 2018.

Rok za uplatu kotizacije (rane prijave): 1. studenoga 2018.

Rok za predaju postera: 1. listopada 2018.

Rok za predaju izjave o autorstvu i originalnosti rad: 1. listopada 2018.