PDF Ispis E-mail

Teme konferencije


Inovacije i poduzetništvo

 • Od inovacija do poduzetništva
 • Važnost inovacija i poduzetništva za ekonomski razvoj
 • Inovacije u obrazovanju za poduzetništvo
 • Dinamika i praksa inovacija u poduzetništva
 • Uloga pojedinca, grupe i organizacija u inovacijama i poduzetništvu
 • Upravljanje inovacijama
 • Inovacije i održivost

 

Digitalne kompetencije u poduzetništvu

 • Upravljanje informacijama
 • Online networking
 • Digitalna komunikacija
 • Digitalna znanje i vještine
 • Digitalne kompetencije u praksi
 • Uloga informacijske tehnologije u razvoju poduzetništva

 

Poduzetnička znanja, istraživanje, obrazovanje i praksa

 • Studentsko poduzetništvo
 • Cijeloživotno učenje za poduzetništvo
 • Nove perspektive u poduzetničkom istraživanju, obrazovanju i praksi
 • Poduzetnička znanja i MSP (SME) te inovacije i kompetitivna prednost
 • Razvoj kurikuluma u području poduzetništva u online okruženju
 • Izazovi akademskog integriteta u online učenju za poduzetništvo
 • Online učenje za poduzetništvo
 • Učenje za poduzetništvo podržano webom i računalom
 • Koncepti, pristupi i modeli obrazovanja za poduzetništvo
 • Formalno, neformalno i informalno učenje za poduzetništvo
 • „Startupovi“

 

Ostale teme

 • Dualni sustav obrazovanja
 • Filozofija poduzetništva
 • Održivo poduzetništvo
 • Žensko poduzetništvo
 • Društveno (socijalno) poduzetništvo
 • Zadružno poduzetništvo
 • Poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje
 • Izvori financiranja poduzetništva