Program 7. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo – ICEL PDF Ispis E-mail

26. listopada
2017.

Četvrtak

Aktivnosti
9:00 - 9:30 Registracija sudionika
9:30 - 10:10

Otvorenje konferencije

  • Ivica Katavić, dekan Visoke škole Nikola Šubić Zrinski................................................................................
10:10 - 11:30

Ključni govornici:11:30 - 12:00 Pauza za kavu + poster sesija
12:00 - 13:00

Panel 1:

Moderator:

Sudionici:13:00 - 13:30 Pauza za kavu + poster sesije
13:30 - 14:30

Panel 2:

Moderator:

Sudionici:
14:30 - 15:30

Ručak (prizemlje, Restoran "Lucija", Hotel Antunović)

15:30 - 16:30

Panel 3:

Moderator:

Sudionici:
16:30 - 16:45 Zatvaranje konferencije