Program 7. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo – ICEL PDF Ispis E-mail

26. listopada
2017.

Četvrtak

Aktivnosti
9:00 - 9:30 Registracija sudionika
9:30 - 10:00

Otvorenje konferencije

  • Ivica Katavić, dekan Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski
  • Vitomir Tafra, član Upravnog vijeća Obrazovne grupe Zrinski
  • Stankica Vrban, stručna suradnica Hrvatske gospodarske komore
  • Violeta Jelić, glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore
  • Nera Pavić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba
  • Hrvoje Frankić, zamjenik župana Zagrebačke županije
10:00 - 11:30

Ključni govornici

10:00 - 10:45 prof. dr. sc. Davor Pavuna: "Tehnologija i poduzetništvo: YES, We Can!"

10:45 - 11:30 prof. dr. sc. Velimir Srića: "Inovacije i poduzetništvo u doba digitalne transformacije"

11:30 - 12:00 Pauza za kavu + poster sesija
12:00 - 12:40

Panel 1: INOVACIJE I DIGITALNE KOMPETENCIJE I ZNANJA U PODUZETNIŠTVU

Moderator: Vitomir Tafra, viši predavač, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Zagreb

SUDIONICI:

1. JELEČANIN, Bruno: Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti)

2. JOVIČIĆ, Jugoslav; PETKOVIĆ, Stevan; MIROSAVIĆ, Suzana: Inovativnost i poduzetništvo u funkciji razvoja privrede

3. JUKIĆ, Maja; FARNELL, Thomas; ELEZOVIĆ, Ines: Umrežavanjem do jačanja učenja za poduzetništvo u Europi: Hrvatska kao dio europske mreže učenja za poduzetništvo (EE-HUB)

4. MARIĆ, Kristijan; PLEĆAŠ, Mihael; KUKEC, Stanijela: Analiza potrošačkih stavova o korištenju samonaplatnih sustava na odabranom primjeru

5. MARUŠIĆ, Mladen: Budućnost inovatorstva, poduzetništva i kapitalizma

6. TAFRA, Vitomir; SKENDROVIĆ, Ljiljana; JERKOVIĆ, Nebojša: Poduzetništvo kao međupredmetna tema u srednjim školama s ciljem stjecanja ekonomske i financijske pismenosti

12:40 - 13:00 Pauza za kavu i obilazak postera
13:00 - 13:40

Panel 2: MARKETINŠKA, PODUZETNIČKA I UPRAVLJAČKA ZNANJA PODUZETNIKA

Moderator: dr. sc. Vladimir Grebenar, predavač, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Zagreb i Vinkoprom d.o.o., Vinkovci

SUDIONICI:

1. BARŠIĆ, Anton Florijan; POÓR, József; CSAPÓ, Ildiko; ZSIGRI, Ferenc: Determinante menadžment konzaltinga u Hrvatskoj i Mađarskoj – sličnosti i razlike u svijetlu tržišne i organizacijske kulture

2. BRUSIĆ, Tamara; BABIĆ, Snježana; OREHOVAČKI, Tihomir: Važnost razvoja informatičke pismenosti budućih poduzetnika za primjenu cloud usluga u poslovanju kao podloge za bolju konkurentnost na tržištu rada

3. GREBENAR, Vladimir: Upravljačko računovodstvo u balanced scorecard organizacijama

4. ŠESTIĆ, Munira; BIČO ĆAR, Mirha; PAŠIĆ-MESIHOVIĆ, Azra; SOFTIĆ, Senad: Poduzetničke namjere studenata poslovnih studija u Bosni i Hercegovini

5. ŠIŠINAČKI, Alan; DOBIŠ, Boris; ŠIŠINAČKI, Jelena: Ocjena učinkovitosti zaposlenika kao pokretač uspjeha organizacije

6. TUPEK, Kristina Lee; ĆORIĆ, Gordana: Utjecaj poduzetnčkih inkubatora na generiranje ideja i uspjeh start-up projekata u Hrvatskoj


13:40 - 14:40

Pauza

14:40 - 15:20

Panel 3: SPECIFIČNI OBLICI SUVREMENOG PODUZETNIŠTVA (ŽENSKO PODUZETNIŠTVO, EKOLOŠKO PODUZETNIŠTVO, DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO, PODUZETNIŠTVO TREĆE ŽIVOTNE DOBI)

Moderator: mr. sc. Zrinka Gregov, viši predavač, Veleučilište VERN', Zagreb

SUDIONICI:

1. ABDIJA, Arbesa; FRATRIĆ KUNAC, Silvana: Autostereotipi i heterostereotipi prema albanskim poduzetnicima u Hrvatskoj

2. ABDIJA, Arbina; GREGOV, Zrinka: Odnos prema ženskom poduzetništvu pripadnika albanske nacionalne manjine u Hrvatskoj i Makedoniji

3. CVITANOVIĆ, Vesna: Društveno poduzetništvo kao izravni doprinos ekonomskom razvoju

4. KLARIĆ PISAČIĆ, Marica; MANOJLOVIĆ, Narcisa; PISAČIĆ, Matija: Promjene stope PDV-a i pokazatelji profitabilnosti u ugostiteljstvu

5. MAŠEK TONKOVIĆ, Anka; VECKIE, Vlad Walter: Ekonomija treće dobi – mentorstvo u funkciji stvaranja lidera

6. ŠIMUNKOVIĆ, Mario; MILOJEVIĆ, Dimitrije; KATAVIĆ, Ivica: Prilike za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj na temelju europskih iskustava dobre prakse

 

15:20 - 15:30 Zatvaranje konferencije