Ispis

Programski odbor

Predsjednik: dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š. (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednik: dr. sc. Vladimir Grebenar (Vinkovci, Hrvatska)

Članovi: Vitomir Tafra, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

dr. sc. Milan Matijević (Zagreb, Hrvatska)

prof. dr. Marjana Merkač-Skok (Ljubljana, Slovenija)

prof. dr. Siniša Zarić (Beograd, Srbija)

dr. sc. Damira Đukec, v. pred. (Čakovec, Hrvatska)

doc. dr. Slavko Vukić (Travnik, Bosna i Hercegovina)

izv. prof. dr. sc. Petar Vrgović (Novi Sad, Srbija)

dr. sc. Mia Delić (Zagreb, Hrvatska)

izv. prof. dr. sc. Fahrudin Fehrić (Travnik, Bosna i Hercegovina)

dr. sc. Marina Gregorić (Čakovec, Hrvatska)

dr. sc. Nataša Zrilić (Rijeka, Hrvatska)

dr. sc. Davor Širola (Rijeka, Hrvatska)

dr. sc. Anita Prelas Kovačević (Virovitica, Hrvatska)

izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić (Osijek, Hrvatska)


Organizacijski odbor

Predsjednik: Danijel Knežević, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednica: Palma Dizdarević, mag. bibl. (Zagreb, Hrvatska)

Članovi: Dimitrije Milojević, mag. pol. (Zagreb, Hrvatska)

Mario Šimunković, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

mr. sc. Branko Pavlović (Zagreb, Hrvatska)

Kristijan Marenščak, bacc. ing. comp. (Zagreb, Hrvatska)

Krešimir Dabo, mag. publ. rel. (Zagreb, Hrvatska)

Katarina Oslaković, mag. nov. (Zagreb, Hrvatska)

Dino Hasanbegović, bacc. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Maja Has, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)