PDF Ispis E-mail

Programski odbor

Predsjednik: dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š. (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednik: dr. sc. Vladimir Grebenar (Vinkovci, Hrvatska)

Članovi: Vitomir Tafra, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

dr. sc. Milan Matijević (Zagreb, Hrvatska)

doc. dr. sc. Andreja Rudančić (Zagreb, Hrvatska)

prof. dr. Marjana Merkač-Skok (Ljubljana, Slovenija)

prof. dr. Siniša Zarić (Beograd, Srbija)

dr. sc. Damira Đukec, v. pred. (Čakovec, Hrvatska)

doc. dr. Slavko Vukić (Travnik, Bosna i Hercegovina)

izv. prof. dr. sc. Petar Vrgović (Novi Sad, Srbija)

dr. sc. Mia Delić (Zagreb, Hrvatska)

izv. prof. dr. sc. Fahrudin Fehrić (Travnik, Bosna i Hercegovina)

dr. sc. Marina Gregorić (Čakovec, Hrvatska)

dr. sc. Nataša Zrilić (Rijeka, Hrvatska)

dr. sc. Davor Širola (Rijeka, Hrvatska)

dr. sc. Anita Prelas Kovačević (Virovitica, Hrvatska)

izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić (Osijek, Hrvatska)


Organizacijski odbor

Predsjednica: Palma Dizdarević, mag. bibl. (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednik: Danijel Knežević, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Članovi: Nikolina Žiljak, bacc. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Kristijan Marenščak, bacc. ing. comp. (Zagreb, Hrvatska)

Jasmina Popović, mag. rel. publ. (Zagreb, Hrvatska)

Dimitrije Milojević, mag. pol. (Zagreb, Hrvatska)

Mario Šimunković, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Ana Rastija, mag. philol. angl. (Zagreb, Hrvatska)

Josipa Kvasina, mag. educ. croat. (Zagreb, Hrvatska)

mr. sc. Branko Pavlović (Zagreb, Hrvatska)