PDF Ispis E-mail

Programski odbor

Predsjednik: dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š. (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednik: dr. sc. Vladimir Grebenar (Vinkovci, Hrvatska)

Članovi: doc. dr. sc. Nevenka Breslauer, prof. v. š. (Čakovec, Hrvatska)

mr. sc. Zdravko Tkalec (Zagreb, Hrvatska)

Vitomir Tafra, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

dr. sc. Milan Matijević (Zagreb, Hrvatska)

mr. sc. Zrinka Gregov, v. pred. (Zagreb, Hrvatska)

mr. sig. Vitomir Begović (Zagreb, Hrvatska)

dr. sc. Asa Hagberg-Andersson (Vaasa, Finska)

prof. dr. Jugoslav Jovičić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)

prof. dr. Marjana Merkač-Skok (Ljubljana, Slovenija)

prof. dr. Siniša Zarić (Beograd, Srbija)

dr. sc. Mirko Smoljić, prof. v. š. (Vukovar, Hrvatska)

dr. sc. Mirjana Nedović, v. pred. (Vukovar, Hrvatska)

dr. sc. Damira Đukec, v. pred. (Čakovec, Hrvatska)

Andrijana Kos Kavran, mag. oec., pred. (Čakovec, Hrvatska)

doc. dr. Slavko Vukić (Travnik, Bosna i Hercegovina)


Organizacijski odbor

Predsjednica: Patricia Turković, mag. bibl. (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednik: Danijel Knežević, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Članovi: Nikolina Žiljak, bacc. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Kristijan Marenščak, bacc. ing. comp. (Zagreb, Hrvatska)

Danijela Galić (Zagreb, Hrvatska)

Ana Rastija, mag. philol. angl. (Zagreb, Hrvatska)

Josipa Kvasina, mag. educ. croat. (Zagreb, Hrvatska)

mr. sc. Branko Pavlović (Zagreb, Hrvatska)