PDF Ispis E-mail

Programski odbor

Predsjednik: dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š. (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednik: dr. sc. Vladimir Grebenar (Vinkovci, Hrvatska)

Članovi: doc. dr. sc. Nevenka Breslauer, prof. v. š. (Čakovec, Hrvatska)

mr. sc. Zdravko Tkalec (Zagreb, Hrvatska)

Vitomir Tafra, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

dr. sc. Milan Matijević (Zagreb, Hrvatska)

mr. sc. Zrinka Gregov, v. pred. (Zagreb, Hrvatska)

mr. sig. Vitomir Begović (Zagreb, Hrvatska)

dr. sc. Asa Hagberg-Andersson (Vaasa, Finska)

prof. dr. Jugoslav Jovičić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)

prof. dr. Marjana Merkač-Skok (Ljubljana, Slovenija)

prof. dr. Siniša Zarić (Beograd, Srbija)

dr. sc. Mirko Smoljić, prof. v. š. (Vukovar, Hrvatska)

dr. sc. Mirjana Nedović, v. pred. (Vukovar, Hrvatska)

dr. sc. Damira Đukec, v. pred. (Čakovec, Hrvatska)

Andrijana Kos Kavran, mag. oec., pred. (Čakovec, Hrvatska)

doc. dr. Slavko Vukić (Travnik, Bosna i Hercegovina)


Organizacijski odbor

Predsjednica: Lina Šojat, dipl. informatologinja (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednik: Danijel Knežević, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Članovi: Mario Cvrtila, bacc. ing. comp. (Zagreb, Hrvatska)

Bernarda Lukić, mag. educ. croat. (Zagreb, Hrvatska)

Ana Rastija, mag. philol. angl. (Zagreb, Hrvatska)

Josipa Kvasina, mag. educ. croat. (Zagreb, Hrvatska)

Ivana Marasović, mag. oec. (Split, Hrvatska)

Marija Mrkonjić (Vinkovci, Hrvatska)

Ivana Glavurdić, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Danijela Galić (Zagreb, Hrvatska)

Josipa Tafra, struč. spec. oec. (Zagreb, Hrvatska)

mr. sc. Branko Pavlović (Zagreb, Hrvatska)

Mario Šimunković, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Dimitrije Milojević, mag. pol. (Zagreb, Hrvatska)