PDF Ispis E-mail

Programski odbor

Predsjednik: dr. sc. Ivica Katavić, prof. v. š. (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednik: dr. sc. Vladimir Grebenar (Vinkovci, Hrvatska)

Članovi: doc. dr. sc. Nevenka Breslauer, prof. v. š. (Čakovec, Hrvatska)

mr. sc. Zdravko Tkalec (Zagreb, Hrvatska)

Vitomir Tafra, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

dr. sc. Milan Matijević (Zagreb, Hrvatska)

Antonela Šimunović, prof. (Zagreb, Hrvatska)

mr. sc. Zrinka Gregov, v. pred. (Zagreb, Hrvatska)

mr. sig. Vitomir Begović (Zagreb, Hrvatska)

dr. sc. Asa Hagberg-Andersson (Vaasa, Finska)

prof. dr. Jugoslav Jovičić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)

prof. dr. Marjana Merkač-Skok (Ljubljana, Slovenija)

doc. dr. Rajko Bujković (Budva, Crna Gora)

prof. dr. Siniša Zarić (Beograd, Srbija)

dr. sc. Mirko Smoljić, prof. v. š. (Vukovar, Hrvatska)

dr. sc. Mirjana Nedović, v. pred. (Vukovar, Hrvatska)

dr. sc. Damira Đukec, v. pred. (Čakovec, Hrvatska)

Andrijana Kos Kavran, mag. oec., pred. (Čakovec, Hrvatska)

prof. dr. Rasim Dacić (Travnik, Bosna i Hercegovina)


Organizacijski odbor

Predsjednica: Lina Šojat, dipl. informatologinja (Zagreb, Hrvatska)

Potpredsjednica: Marina Nikolić, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Članovi: Mario Cvrtila, bacc. ing. comp. (Zagreb, Hrvatska)

Bernarda Lukić, mag. educ. croat. (Zagreb, Hrvatska)

Vanja Žižić, mag. pol. (Zagreb, Hrvatska)

Josipa Tafra, struč. spec. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Ivana Marasović, mag. oec. (Split, Hrvatska)

Marija Mrkonjić (Vinkovci, Hrvatska)

Danijel Knežević, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

mr. sc. Branko Pavlović (Zagreb, Hrvatska)

Mario Šimunković, mag. oec. (Zagreb, Hrvatska)

Dimitrije Milojević, mag. pol. (Zagreb, Hrvatska)